mere sundhed for pengene

Det er en god investering at forhindre udviklingen af livsstilsygdomme som diabetes.

En dårligt reguleret diabetes patient er omkostningsfuld for både det offentlige sundhedsvæsen og private forsikringsselskaber.

I et nyligt omkostningseffektivitetsstudie af LIVA-platform, konkluderer det uafhængige forskningsinstitut, “Institute of Applied Economics and Health Research, ApEHR”, at der er et attraktivt investeringsafkast ved at håndtere diabetespatienter digitalt gennem online livsstilscoaching.

Analysen af de første diabetes patienter, der har anvendt LIVA i mere end 3 måneder, viste en signifikant vægtreduktion på gennemsnitligt 3,9 kg blandt disse patienter (tilsvarende en -3,5% ændring i kropsvægt og -1,3 ændring i BMI).

Baseret på en model, der anvender litteraturestimater af sammenhængen mellem vægtreduktion og reduktion i samfundsmæssige omkostninger for diabetes patienter, estimeres LIVA at være omkostningseffektiv i et kommunalt perspektiv allerede det første år efter implementering.

Skriv til info@livahealthcare.com hvis du ønsker en kopi af ApEHR-studiet.

Kilde:

ApEHR: E-health Life Style Coaching targeted diabetes patients in a municipal setting – An Observational Pilot Study of LIVA in 8 Danish municipalities. (In writing for publication)

 

Kontakt Lisa Bolting for yderligere information eller en live demo af platformen på email lb@livahealthcare.com eller telefon (+45) 20 61 53 83