Digital hälsocoaching utformad för den offentliga sektorn

Avancerade digitala hälsoprogram med bevisad riskreducering

Dynamiska hälsoprogramFör sjukdomshantering i den privata sektorn

De digitala Liva-programmen för beteendeförändringar består av personlig coaching, gruppbaserade interventioner, skräddarsydda hälsoplaner, målsättning och självövervakning (manuell eller enhetsintegration) och fasta evidensbaserade läroplaner som anpassas för att stötta människor som riskerar eller lever med, kroniska åkommor.

Prediabetisk fas

Läs mer

Prediabetisk fas

Förekomsten av prediabetes ökar i hela världen, och experter har beräknat att mer än 470 miljoner människor kommer att lida av prediabetes år 2030.

Genom att använda vårt evidensbaserade program för patienter med prediabetes nådde 65 % av patienterna minskade HbA1c-nivåer och 40 % återgår till ett icke-prediabetiskt tillstånd efter 6 månader.

Fetma

Läs mer

Fetma

39 % av vuxna över 18 år är överviktiga och 13 % lider av fetma. Det här antalet ökar och är betydligt högre i många geografiska områden. Den ökade risken för livsstilssjukdom är direkt korrelerad.

 Det evidensbaserade Liva-programmet som riktar in sig på fetma har hjälpt mer än 6 000 personer att gå ned i vikt och minskat risken för livsstilssjukdomar på ett hållbart sätt. Den genomsnittliga viktminskningen är 6 kg efter 12 månader.

Diabetes

Läs mer

Diabetes

Enligt WHO är den globala förekomsten av diabetes bland vuxna över 18 år 8,5 %. Den globala kostnaden för diabetes är 825 miljarder kronor per år.

Efter 6 månader med Liva-programmet upplever 85 % av patienterna med typ 2-diabetes en minskning av sina HbA1c-nivåer, 35 % är inte längre diabetiker och den ekonomiska besparingen för samhället är enorm.

Hjärtsjukdom

Läs mer

Hjärtsjukdom

Hjärtsjukdom, även känd som hjärt- och kärlsjukdom eller kardiovaskulär sjukdom (CVD), är en av de största dödsorsakerna i hela världen.

Det evidensbaserade Liva-programmet som är inriktat på hjärtsjukdomar är specifikt utformat för att rikta in sig på de riskfaktorer som är förknippade med detta kroniska tillstånd.

Liva har redan utvecklat en betydelsefull portfolio bestående av examinerade patienter som har minimerat sin risk att utveckla hjärtsjukdomar i framtiden, en portfolio som växer dagligen.

Plattformar

 • Äkta mänskliga relationer, utmätta av teknik

  Gör dina hälsocoachingsprogram skalbara genom vår digitala hälsocoachingsteknik

 • Patient-introduktion

  Låt patienterna välja sina egna hälsocoacher för att uppnå ett bättre och mer hållbart engagemang

 • Patient-app

  Live-videosessioner, personliga livsstilsplaner, daglig spårning och övervakning, proggressivitet på mål, personlig statistik och pågående coaching och motivation

 • Patient-app

  Avtal och åtaganden, bilder på mat, dagliga nyheter, gemenskap med andra patienter, gruppinterventioner och medicin-spårning

 • Coach-panel

  Patienthanteringssystem inklusive patientprogression och översikt och smart användning av innehåll och läroplaner

 • Coach-panel

  Detaljerad data och tillmötesgårnde av patientöversikt, text- och videocoaching, skapande av personliga livsstilsplaner och tillgång till patientstatistik

 • Coach-panel

  Gruppcoaching, individuell schemaläggning, personliga avtal och journalanteckningar

 • Befolkningsstatistik

  Följ verkliga resultat och realtidsresultat, effektivitet och antal patienter

 • Integrerad med EHR

  Med Livas API kan användardata integreras i lokala EHR-system för att möjliggöra datatillgång

Liva-programlösningVi tillhandahåller både teknik och vårdpersonal

Vi driver resultat Våra resultat

500

upp till 500 patienter per vårdpersonal behandlas per år

22850

SEK saved annually per diabetic patient

40%

av pre-diabetikerna är återställda efter 6 månader

Evidensbaseradlivsstilsintervention

Liva-programmen är baserade på publicerade och väl dokumenterade data, bevis och resultat

 • 2017

  Effekt av en intensiv livsstilsintervention på glykemisk kontroll hos patienter med typ 2-diabetes

  JAMA RCT study
  2017

  Effekt av en intensiv livsstilsintervention på glykemisk kontroll hos patienter med typ 2-diabetes

  JAMA

  Studien visade att typ 2-diabetes kan reduceras genom livsstilsförändring. 73,5 % av deltagarna i interventionsgruppen kunde minska sin läkemedelsanvändning och 56,4 % avbröt medicinering helt. Från startlinjen till 12 månaders uppföljning förändrades medelhbA1c-nivån från 6,65 % till 6,34 % i interventionsgruppen.

 • 2011

  Fortsatt viktminskning under 20 månader med hjälp av ett personligt interaktivt internetbaserat dietprogram i en allmänpraxisinställning

  International Journal on Advances and Life Sciences A Peer Reviewed Study
  2011

  Fortsatt viktminskning under 20 månader med hjälp av ett personligt interaktivt internetbaserat dietprogram i en allmänpraxisinställning

  International Journal on Advances and Life Sciences

  Studien visade en genomsnittlig viktminskning på 7,0 kg efter 20 månader som ett resultat av onlinekonsultationer med en klinisk dietist efter remiss till GP.

 • 2017

  Webbaserad viktminskningsåtgärd för män med typ 2-diabetes: kontrollerat slumpmässigt pilotförsök

  JMIR Diabetes RCT trial
  2017

  Webbaserad viktminskningsåtgärd för män med typ 2-diabetes: kontrollerat slumpmässigt pilotförsök

  JMIR Diabetes

  En viktminskning på 5,4 kg på män med typ 2-diabetes observerades efter 12 månader genom webbaserad viktminskningsintervention.

 • 2018

  Drivkrafter för framgångsrik långsiktig livsstilsförändring, e-hälsans roll: en kvalitativ intervjustudie

  BMJ Open Prospective pilot study
  2018

  Drivkrafter för framgångsrik långsiktig livsstilsförändring, e-hälsans roll: en kvalitativ intervjustudie

  BMJ Open

  Liva-lösningen testades i en prospektiv pilotstudie i syfte att identifiera betydande drivkrafter för långsiktiga personliga livsstilsförändringar. Den viktigaste drivkraften för långsiktig viktminskning var en stark relation med en hälsovårdare.   

Vårt uppdrag

Hälsovårdarna bakom Liva

I Liva Full Program Solution tillhandahåller vi ett starkt team av högutbildad och skicklig hälsovårdspersonal som är skräddarsydda för att ta hand om din patientgrupp. Vårt hälsoteam består av fysioterapeuter, kliniska dietister, kliniska nutritionister, sjuksköterskor, personliga tränare etc. 

Begär en demo idag