Mer hälsa för pengarna

Det är en bra investering att förhindra utvecklingen av livsstilssjukdomar som diabetes

En patient med dåligt reglerad diabetes är kostsam både för den offentliga sjukvården och privata försäkringsbolag.

I en nyligen utförd kostnadseffektivitetsstudie av LIVA plattform, konkluderade det oberoende forskningsinstitutet, “Institute of Applied Economics and Health Research, ApEHR” att det finns en attraktiv investeringsavkastning i att hantera diabetespatienter genom digitalt  med livsstilscoaching.

Analysen av de första diabetespatienter som har använt LIVA i mer än 3 månader, visade en signifikant viktminskning på i genomsnitt 3,9 kg bland dessa patienter (motsvarande en -3,5% förändring i kroppsvikt och förändringar i BMI på -1,3) .

Baserat på en modell som använder litteratur uppskattningar av sambandet mellan viktminskning och minskning av sociala kostnader för diabetespatienter beräknas LIVA att vara kostnadseffektivt (i ett socialekonomiskt perspektiv) redan det första året efter genomförandet.

Skriv till info@livahealthcare.com om du vill ha en kopia av ApEHR-studiet.

Källa:

ApEHR: E-health Life Style Coaching targeted diabetes patients in a municipal setting – An Observational Pilot Study of LIVA in 8 Danish municipalities. (In writing for publication)