Plattformen

LIVA-plattformen används av ett stort antal danska kommuner för att kunna hantera digitala kursprogram med kroniska patienter, inklusive diabetiker, kardiovaskulära-, KOL- och överviktiga patienter.

Plattformen kan antingen komplettera eller ersätta befintliga utbildningsprogram och har som syfte att nå ut till ännu fler medborgare med de samme resurser och att stärka hälsoeffekten.

Plattformen kan bl.a. användas till:

En individuell och personlig online konsultation

Distans-interventioner

Sjukdomshantering

Omstrukturering av din livsstil

Olika Kursprogram

Patient compliance tracking (triage)

Patientinteraktion

Kontakta Lisa Bolting för mer information eller en live demo av plattformen på mail lb@livahealthcare.com eller telefon (+45)  20 61 53 83

Få en Livsstils Coach i fickan med Livas app

Sjukvårdens frontlinje

- Överblick över alla patienter

- Övervakning på distans av varje patient

- Individuell och personlig asynkron dialog

- Kommunikation via text eller video

- Förvaltning av kursprogram

- Smart innehållsarkiv

Patientens app

- Vägledning på distans av sjukvårdspersonal

- Självövervakning av överenskomna parametrar

- Assisterad hantering av egen sjukdom

- Steg för steg till en ny livsstil

- Online stödgrupper