Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler personoplysninger og har vedtaget denne privatlivspolitik, som fortæller dig, hvordan vi behandler dine oplysninger.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende hvor stor risikoen er for, at vores databehandling påvirker din mulighed for at kontrollere dine oplysninger og data.


Ansvarlig part

Den ansvarlige part for behandlingen af dine personoplysninger er

Liva Healthcare A/S
Virksomhedsregistrering: CVR-38737368
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 København K
Denmark
E-mail: support@livahealth.com

Hvis du har spørgsmål vedrørende privatlivs- og databeskyttelse, kan du også til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Birgite Kofod Olsen
Carve Consulting
Nørre Voldgade 11, 2
DK-1358 København K
Denmark
E-mail: dataprotection@livahealth.com

 

Vi garanterer fair og gennemsigtig databehandling

Liva Healthcare sikrer, at databehandlingen foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, informerer vi dig om, hvilke oplysninger om dig vi behandler og til hvilket formål. Du vil modtage oplysninger om dette ved tidspunktet for indsamlingen af dine personoplysninger.

Hvis vi indsamler oplysninger om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, vil vi informere dig herom senest 10 dage efter, at vi har indsamlet dine personoplysninger. Vi giver oplyser også om formålet for indsamlingen og det retsgrundlag, der giver os adgang til at indsamle dine personoplysninger.

 

Behandling af personoplysninger

Du skal være gammel nok til at give samtykke og acceptere behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du ikke har den juridiske kapacitet til at give samtykke og acceptere behandlingen af dine personoplysninger, må du ikke bruge Liva-platformen uden samtykke fra din(e) forælder(e) eller værge(r). Liva træffer alle rimelige og praktiske foranstaltninger for at sikre, at Liva ikke behandler personoplysninger om mindreårige personer eller personer med nedsat handleevne uden forældrenes eller værgens samtykke. I det omfang dette sker, og Liva kontrollerer, at Liva har behandlet eller behandler personoplysninger om sådanne personer uden forældrenes eller værgens samtykke, vil Liva snarest muligt ophøre med behandlingen af disse personoplysninger og returnere og/eller slette dem.

Vi bruger denne type data om dig

Vi bruger data om dig til at gøre vores service bedre og sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De kategorier af personoplysninger, vi behandler, afhænger af konteksten for dine interaktioner med os. I det omfang du bruger Liva App’en, vil de brugervilkår, som du accepterer på registreringstidspunktet, informere og bestemme behandlingen af dine data i forbindelse med brugen af Liva App’en.

Når du bruger vores tjenester og/eller på anden måde kontakter os, kan vi behandle følgende personoplysninger:

Identitetsdata
– som omfatter dit fornavn og efternavn, fødselsdato og køn.

Demografiske data
– som omfatter din fødselsdato, køn, etnicitet og religion.

Kontaktoplysninger
– som omfatter din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Profildata
– som omfatter et bruger-id og andre logindata, indstillinger, feedback og eventuelle undersøgelsessvar eller oplysninger, som du har givet i formularer.

Brugsdata
– som indeholder oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester. Dette omfatter også browseradfærd og relaterede oplysninger, for eksempel hvor længe du bliver på en af vores websider, den side, hvorigennem du kom til vores websted, og den såkaldte “clickstream” under dit besøg på vores websted.

Markedsførings- og kommunikationsdata
– som omfatter dine præferencer vedrørende modtagelse af markedsføringsoplysninger og nyhedsbreve fra os samt dine kommunikationspræferencer.

Følsomme personoplysninger
– som omfatter oplysninger om dit helbred og din livsstil, såsom højde, vægt, diagnose, skridt, kost, medicintræning, alkohol- og tobaksforbrug, kommunikation med din sundhedscoach osv..

Betalingsoplysninger – der inkluderer fulde navn, e-mail, telefonnummer, købshistorik, kreditkortnummer og udløbsdato.

I nogle tilfælde er vi nødt til at sammenligne dine data med data, vi modtager fra tredjeparter. Hvis sammenligningen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhenter vi dit samtykke forud for behandlingen. Inden vi indsamler data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen vil have en negativ indvirkning på dit privatliv. I så fald vil vi informere dig om behandlingen og dens formål og bede om dit samtykke til at fortsætte behandlingen.

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til specifikke formål

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (EU GDPR) og enhver anden gældende databeskyttelseslovgivning. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.

Hvis du giver os dit udtrykkelige samtykke til behandling af personoplysninger til visse formål (f.eks. videregivelse til tredjeparter, evaluering til markedsføringsformål eller reklame via e-mail), giver dette retsgrundlag for processen, baseret på dit samtykke. Et tidligere givet samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af dig.

Hvis de personoplysninger, der behandles af os, er nødvendige for etablering, udførelse og opfyldelse af en kontrakt samt for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, for indledning eller gennemførelse af et kontraktforhold eller i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, anses denne behandling for lovlig.

Hvis det er nødvendigt og juridisk tilladt, behandler vi dine personoplysninger ud over de faktiske kontraktlige formål for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Derudover finder behandlingen, om nødvendigt, sted for at beskytte vores legitime interesser eller tredjeparters interesser samt for at forsvare os mod, og gøre, juridiske krav gældende. Om nødvendigt informerer vi dig separat med angivelse af din legitime interesse, i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med visse formål og andre lovlige forretningsformål. Det sker, når vi har brug for at:

– opfylde din anmodning om at bruge Liva-platformen
– bestemme din berettigelse til at blive tilmeldt et livsstilsprogram
– levere sundhedscoachingtjenester til dig i Liva-platformen
– forbedre vores produkter og tjenester
– administrere dit forhold til os
– udføre forskning
– udføre markedsføringsaktiviteter

Når dine oplysninger i Liva videregives til forskning, sker det på et overordnet aggregeret og pseudonymiseret niveau. Forskerne kan derfor ikke identificere dig via de data, vi stiller til rådighed.

Når dine oplysninger i Liva behandles til markedsføringsformål, vil dette være baseret på dit udtrykkelige samtykke, hvilket du til enhver tid kan trække tilbage, enten inde på Liva Platformen eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til de formål, der er defineret ovenfor. Formålene er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger.

Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af oplysninger, vi behandler om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi indsamler, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis ikke det påvirker vores forpligtelser, eller den service, vi tilbyder dig, negativt.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores erklærede formål. Derudover kan det være bestemt ved lov, hvilken type data der skal indsamles og opbevares til vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse. Vi ønsker at sikre, at vi kun behandler personoplysninger, der er nødvendige for hvert af vores specifikke formål. Derfor er det indlejret i vores IT-systemer, at kun de datatyper, der er nødvendige, indsamles.

Korrekte og opdaterede oplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er ukorrekte eller vildledende. Da vores service afhænger af, at dine data er nøjagtige og opdaterede, beder vi dig om at informere os om relevante ændringer i dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne nedenfor til at fortælle os om dine ændringer. For at sikre kvaliteten af dine data har vi vedtaget interne regler og etableret procedurer for kontrol og opdatering af dine personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi gemmer kun dine data så længe det er nødvendigt for at opnå de formål, der er nævnt i denne fortrolighedspolitik, eller så længe det er bestemt af gældende lovgivning. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, der dannede grundlag for vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger, eller når en lovbestemt registreringspligt er udløbet.

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et andet retsgrundlag for at indhente dem. Vi vil informere dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Hvis vi har brug for at bruge dine personoplysninger til et andet formål end oprindeligt angivet, vil vi informere dig om det nye formål, og bede om dit samtykke, inden vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet retsgrundlag for den nye behandling, vil vi informere dig om dette.

Vi deler ikke dine personoplysninger uden dit samtykke

Hvis vi deler dine personoplysninger med partnere og tredjeparter, f.eks. til forsknings- eller rapporteringsformål, informerer vi dig om, hvad oplysningerne vil blive brugt til, og hvem de vil blive delt med. Ingen personoplysninger deles, medmindre du har givet dit samtykke. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne type videregivelse. Hvis du bruger Liva Platformen gennem en dansk kommune, indhenter vi ikke i alle tilfælde samtykke i forbindelse med, at dine data anvendes til forskning. Det vil afhænge af, hvilket retsgrundlag i lovgivningen der gælder. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjelande uden at informere dig og indhente dit samtykke.

 

Tredjeparts underdatabehandlere og dataleverandører

Vi giver udelukkende adgang til dine personoplysninger til de afdelinger og personer i vores virksomhed, der har brug for disse data for at opfylde deres kontraktlige og juridiske forpligtelser, eller for at gennemføre vores legitime interesser. Vi kan også overføre dine personoplysninger til de virksomheder, der er tilknyttet os, i det omfang dette er tilladt inden for rammerne af de formål og retsgrundlag, der er angivet ovenfor.

Dine personoplysninger vil blive behandlet på vores vegne på grundlag af databehandleraftaler. I disse tilfælde sikrer vi, at behandlingen af personoplysninger udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i EU GDPR. Kategorierne af modtagere i dette tilfælde er:

– internetudbydere.
– udbydere af kundestyringssystemer og tilsvarende produkter.
– virksomheder, der er tilknyttet os, i forbindelse med databehandling.
– tredjeparter, der leverer sundhedscoachingtjenester til os.
– andre modtagere, til hvem overførslen til et af de formål, der er angivet ovenfor, er nødvendig direkte fra vores kontraktlige eller juridiske forpligtelse.

Ellers vil adgang til data kun blive givet til modtagere uden for Liva, hvis dette er tilladt eller påkrævet ved lov, videregivelsen er nødvendig til de formål, der er angivet ovenfor, eller på din anmodning, hvis vi har dit samtykke, eller vi er autoriseret eller forpligtet til at give oplysninger. Under disse betingelser kan modtagere af dine personoplysninger være:

– Offentlige organer og institutioner (f.eks. anklagemyndigheden, politiet, tilsynsmyndighederne, skattekontoret) i tilfælde af en retlig eller officiel forpligtelse.
– Andre datamodtagere som du har givet os dit samtykke til overførsel af data for.

Liva samarbejder med visse tredjeparter om at levere visse funktioner relateret til eller inden for Liva-platformen eller for at udføre tjenester relateret til Liva-platformen. Nedenfor er en liste over de vigtigste underdatabehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne, eller fra hvem Liva kan modtage oplysninger om dig:

– Amazon Web Services Europe EMEA SARL (“AWS Europe”) der leverer datahosting til Liva-platformen og alle brugerdata, der behandles på Liva-platformen. AWS Europe er beliggende i EU og behandler data i EU. De brugerdata, der hostes hos AWS Europe, består af generelle personlige oplysninger (såsom navn, e-mail og telefonnummer) og følsomme personoplysninger vedrørende en brugers helbred, medicinske tilstand(er) og relevante livsstilsdata. AWS Europes privatlivspolitik kan findes her.

– Apple Inc. der deler relevante sundhedsdata med Liva, der indsamles i en brugers Apple Health mobilapplikation og præsenteres inde i Liva-platformen. Apple er baseret i USA og behandler deres brugeres data i USA. Apple deler kun en brugers Apple-sundhedsdata med Liva, hvis brugeren har givet sit samtykke til deling af specifikke data med Liva. De data, som Liva kan modtage fra Apple Health, kan omfatte din vægt og daglige antal skridt, og alle andre data, som du angiver, kan deles med Liva. Apples privatlivspolitik kan findes her.

– Billwerk+Denmark Aps der behandler betalingsoplysninger ved køb af abonnement hos Liva. Billwerk+ er placeret i EU og behandler data i EU. Billwerk+ indsamler navn, e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger på en abonnent med henblik på behandling af abonnementsbetalinger. Billwerk+ privatlivspolitik kan findes her.

– Calendly LLC der leverer aftalebestillingstjenester. Calendly er placeret i USA og behandler data i USA. Calendly indsamler navn, e-mailadresse og telefonnummer på brugere, der har givet samtykke til brugen af Calendly til at booke deres første aftale med deres sundhedscoach. Calendly’s privatlivspolitik kan findes here.

– DocuSign Inc. der leverer elektroniske signaturtjenester til Liva. Docusign er baseret i USA og behandler data i USA. DocuSign behandler personoplysninger såsom navn og e-mailadresse på erhvervskunder, leverandører eller partnere. Docusigns privatlivspolitik kan findes her.

– Google Inc. der deler relevante sundhedsdata med Liva, der indsamles i en brugers Google Fit mobilapplikation og præsenteres på Liva-platformen. Google Inc. er baseret i USA og behandler deres brugers data i USA. Google deler kun en Brugers Google Fit-data med Liva, hvis Brugeren har givet sit samtykke til deling af specifikke data med Liva. De data, som Liva kan modtage fra Google Fit, kan omfatte din vægt og daglige antal skridt, og alle andre data, som du angiver, kan deles med Liva. Googles privatlivspolitik kan findes her.

– Google Ireland der leverer kalenderbookingtjenester til Liva. Google Ireland Limited er beliggende i Irland og behandler dine Google Kalender-data i EU. Liva deler kun dit fulde navn med Google Ireland, som vises i din sundhedscoachs kalender. Googles privatlivspolitik kan findes her.

– Hubspot der leverer services til håndtering af kunderelationer til Liva, herunder kontaktformulartjenester på Livas hjemmeside. Hubspot er baseret i USA og behandler data i EU. Hubspot kan behandle personoplysninger, der er indsat i vores kontaktformular, såsom dit fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer og enhver anden information, du frivilligt giver, når du bruger vores kontaktformularer. Hubspots privatlivspolitik kan findes her.

– Lookback Group Inc. der leverer brugervenlighedstest og forskningstjenester til Liva. Lookback er baseret i USA og behandler data i USA. Lookback kan behandle en brugers navn, e-mailadresse og en optagelse (lyd og/eller video) af en brugers brugervenlighedstest. Lookbacks privatlivspolitik kan findes her.

– Morning Train ApS der leverer hosting af hjemmesider til Liva. Morning Train er beliggende i EU og behandler data i EU. Morning Train kan behandle personoplysninger såsom dit fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer og andre oplysninger, du frivilligt giver, når du interagerer med vores websteder. Morning Train’s fortrolighedspolitik kan findes her.

– Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd (WordPress) der leverer webstedsopbygningstjenester til Liva. WordPress er baseret i EU og behandler data i EU og USA. WordPress kan behandle data, du giver på et hvilket som helst af vores websteder, såsom dit navn fulde navn, e-mail-adresse, telefonnummer, område eller region, hvor du bor, og i nogle tilfælde information om dit helbred. Wordress’ privatlivspolitik kan findes her.

– Smartsurvey UK Limited der leverer undersøgelsesdistributionstjenester til Liva. Smartsurvey er baseret i Storbritannien og behandler data for Liva i EU. Smartsurvey behandler ikke personligt identificerbare data fra undersøgelsesdeltagere, medmindre en undersøgelsesdeltager frivilligt giver personligt identificerbare oplysninger i en undersøgelse. Smartsurveys privatlivspolitik kan findes her.

– Teamtailor AB der leverer medarbejderrekrutteringstjenester til Liva. Teamtailor er placeret i EU og behandler data i EU og USA. Teamtailor indsamler en ansættelseskandidats enhedsoplysninger, fulde navn, kontaktoplysninger, demografi og oplysninger om beskæftigelsesmæssig egnethed og evne. Teamtailors privatlivspolitik kan findes her.

 

Overførsel af oplysninger til tredjelande

En overførsel af personoplysninger til lande uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) eller til en international organisation finder kun sted hvis dette er nødvendigt for behandlingen, og dermed for opfyldelsen, af kontrakten eller, på din anmodning, for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, overførslen er påkrævet ved lov, eller du har givet os dit samtykke.

Når vi overfører dine data til udlandet, træffer vi alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine data i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og gældende lovgivning. I det omfang en overførsel kræver godkendte sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. for overførsler uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der er fastsat i EU’s standardkontraktbestemmelser), vil vi sikre, at dette krav er opfyldt.

 

Sikkerhed – Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Vores medarbejdere og de underleverandører, der er bestilt af os, er forpligtet til at opretholde hemmeligholdelse og overholde bestemmelserne i de gældende databeskyttelsesbestemmelser (regler og love). Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og for at beskytte dine personoplysninger, der behandles af os, især mod risikoen for utilsigtet eller ulovlig destruktion, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i takt med den teknologiske udvikling. Vi har især implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger på følgende områder:

Fysisk adgangskontrol – Access to processing facilities with which the processing is carried out is denied to unauthorised persons. Access to our premises is limited to authorised personnel only.

Databærerkontrol – Uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af databærere forhindres. Vi følger de dokumenterede principper om “Need to know” og “Least Privilege”. Derfor gemmes alle data kun i de systemer, der leveres til dette formål. Vi sikrer også, at kun relevante medarbejdere kan udføre autoriserede transaktioner på disse systemer. Vores dataoverførsler foregår altid via sikre kommunikationskanaler

Opbevaringskontrol – Uautoriseret indtastning af personoplysninger samt uautoriseret adgang, ændring og sletning af lagrede personoplysninger forhindres. Alle it-systemer, der anvendes til behandling af personoplysninger, har harddiskkryptering. Systemerne overvåges for tegn på mistænkelig aktivitet.

Brugerkontrol – Brug af automatiserede behandlingssystemer ved hjælp af datatransmissionsfaciliteter er ikke mulig for uautoriserede personer. Liva Healthcare har implementeret processer til styring af bruger-id’et for at sikre en specifik tildeling af adgangstilladelser. Hver bruger har en unik brugermeddelelse.

Adgangskontrol – De, der har tilladelse til at anvende et automatiseret behandlingssystem, skal udelukkende have adgang til de personoplysninger, der er omfattet af deres adgangstilladelse. Adgangstilladelserne tildeles restriktivt og kontrolleres regelmæssigt. Vi håndhæver stærke adgangskoder til vores medarbejdere, vi bruger multifaktorautentificeringsprocedurer (MFA), hvor det er nødvendigt, og overvåger vores it-systemer for mistænkelig aktivitet.

Transmissionskontrol – Vi kan til enhver tid bestemme, ved hjælp af en gennemgang, hvortil personoplysninger er blevet eller kan overføres eller stilles til rådighed ved hjælp af dataoverførselsfaciliteter. Dine data krypteres altid under transportruter. Vi bruger kun sikre forbindelser og protokoller, såsom “sftp:” og “https:”.

Logning – Vi kan også efterfølgende bestemme ved at kontrollere logfilerne, hvilke personoplysninger der er indtastet eller ændret til automatiserede behandlingssystemer, på hvilket tidspunkt og af hvem. Kun et begrænset antal af vores medarbejdere kan indtaste eller ændre dine personoplysninger under særlige omstændigheder. Inputtet skal altid checkes af dig.

Transportkontrol – Fortroligheden og integriteten af personoplysninger er beskyttet under deres transmission og under den mulige transport af databærere. Dataoverførsel sker via sikre kanaler. For eksempel bruger vi altid stærke krypteringsteknologier og protokoller, såsom Tls (Transport Layer Security) til at sende data via e-mail.

Gendannelse – De it-systemer, vi bruger, kan gendannes i tilfælde af en funktionsfejl. Alle data sikkerhedskopieres regelmæssigt. Vi kontrollerer vores sikkerhedskopier gennem regelmæssige gendannelsestest.

Pålidelighed – Alle funktioner i de IT-systemer, vi bruger, klassificeres i henhold til deres tilgængelighedskrav om beskyttelse af de personoplysninger, der behandles deri. Angiveligt forekommende funktionsfejl i disse systemer rapporteres automatisk. Vores IT-systemer er beskyttet af opdaterede r-rekvisisværktøjer. Operativsystem- og softwareopdateringer kontrolleres og installeres regelmæssigt.

Dataintegritet – Skulle der opstå funktionsfejl i vores IT-systemer, vil personoplysninger, der er gemt af os, ikke blive beskadiget, da vores IT-systemer giver mulighed for adskillelse af data-lagrerne i behandlingsprogrammer. Vores multi-level data backup koncept sikrer, at beskadigede data hurtigt kan gendannes.

Datakontrol – Da vi også giver dine personoplysninger til vores entreprenører for videre behandling, har vi fastsat i passende databehandlingsaftaler, at personoplysninger kun behandles af entreprenørerne i overensstemmelse med vores instruktioner. Alle entreprenører der er bestilt af os til behandlingen af dine personoplysninger, vælges med fornøden omhu, og de sikkerhedsforanstaltninger, der træffes, kontrolleres, så kravene i den europæiske generelle forordning om databeskyttelse (EU GDPR) og gældende lovgivning og regler overholdes.

Tilgængelighedskontrol – Dine personlige data er beskyttet mod ødelæggelse eller tab. Personoplysningerne opbevares kun i cloud-faciliteter, der sikrer det højeste sikkerhedsniveau.

Adskillelse – Vi behandler personoplysninger, som vi har indsamlet til forskellige formål, i separate IT-systemer.

 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans:

Vi bruger tre forskellige typer cookies på Livas hjemmeside: nødvendige cookies, tredjeparts marketing cookies og tredjeparts analytiske cookies.

Nødvendige cookies bruges til at levere den funktionalitet på vores hjemmeside, der er nødvendig for brugeren, og Liva behøver ikke brugerens samtykke for brug af disse cookies.

Tredjeparts cookies bruges af eksterne applikationer eller software til at udføre specifikke funktioner, og disse kan kun bruges, hvis brugeren giver sit samtykke. I den forbindelse anvender Liva følgende:

Analytical cookies

Google Analytics, en webtrafikanalysetjeneste leveret af Google Inc. (“Google”). Google Analytics’ cookies hjælper Liva med at analysere, hvordan brugerne bruger Livas hjemmeside. Google Analytics bruger cookies til at spore individuelle brugere og indsamler også anonymt standard internet-log-oplysninger og oplysninger om besøgendes adfærd (såsom IP-adresse og geografisk placering, besøgte sider, tid brugt på siderne). Disse oplysninger om din brug af hjemmesiden sendes til Google og bruges til at evaluere brugen af hjemmesiden og udarbejde statistiske rapporter om webstedets aktivitet til brug af backup-teknologi. Vi kan også bruge Google Analytics til at levere annoncer om produkter og tjenester, der er skræddersyet til dine behov (herunder ikke-tilknyttede virksomheder). Disse reklamer kan vises på andre hjemmesider. Denne proces hjælper os med at styre og spore effektiviteten af vores markedsføring. Følgende Google Analytics-annonceringsfunktioner kan bruges:

– Remarketing med Google Analytics
– Eksponeringsrapportering på Google Displaynetværket
– Google Analytics-rapportering om demografi og interesser
– Integrerede tjenester, der kræver, at Google Analytics indsamler data til reklameformål, herunder indsamling af data gennem reklame cookies og identifikatorer

Du kan finde flere oplysninger om Google Analytics her.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du helt fravælger Google Analytics her.

Google Tag Manager (GTM) et tag-styringssystem, der leveres af Google Inc. til administration af JavaScript- og HTML-tags, der bruges til sporing og analyse på websites. Tags er små kodeelementer, der blandt andet bruges til at måle trafik og besøgendes adfærd: at forstå effekten af onlineannoncering og sociale kanaler; at oprette remarketing og orientering mod målgrupper og til at teste og optimere websteder. GTM gør det lettere for os at integrere og administrere vores tags. Vi bruger GTM på vores hjemmeside til at inkludere følgende sporingsværktøjer:

– Google Analytics
– Facebook conversion Pixels

Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver dette i kraft for alle sporingstags, der implementeres med Google Tag Manager. Du kan finde ud af mere om GTMs privatlivspraksis her og vilkår for brug her.

Markedsførings cookies

Facebook Pixel ier en sporingscookie leveret af Facebook Inc. Med dennes hjælp, kan vi holde styr på, hvad brugerne gør, når de ser eller klikker på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt for os at overvåge effektiviteten af Facebook-annoncer med henblik på statistik og markedsundersøgelser. Data indsamlet på denne måde er anonyme for os, hvilket betyder, at vi ikke kan se de enkelte brugeres personoplysninger. Disse data gemmes og behandles dog af Facebook. Facebook kan forbinde disse data med din Facebook-konto og bruge dem til sine egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks datapolitik, som kan findes her. Du kan give Facebook og dets partnere tilladelse til at placere annoncer på og uden for Facebook. En cookie kan også gemmes på din enhed til disse formål. Alternativt kan du deaktivere remarketingfunktionen “Brugerdefinerede målgrupper” her. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook.

Google leverer cookies, herunder Pagead, AdWords, DoubleClick og Google Adsense, som vi kan bruge til følgende markedsføringsformål: Pagead indsamler præferencedata på tværs af websteder for at optimere annoncerelevansen og sikre, at en bruger ikke ser den samme annonce flere gange, end det er beregnet. AdWords bruges til at vise gentagne reklamer til brugere, der sandsynligvis vil blive kunder. DoubleClick registrerer og rapporterer om brugernes interaktioner med vores annoncer for at måle effektiviteten af en annonce samt målrette annoncer mod brugeren. Google Adsense bruger GTM til at eksperimentere med effektiviteten af vores annoncer.

MailerLite MailerLite er en e-mail-marketingtjeneste, der bruges til at administrere vores e-mail-marketing-abonnentliste samt til at sende e-mails til vores abonnenter. MailerLite installerer en cookie, der kun sporer og bestemmer, om besøgende har set pop op-tilmeldingsvinduet eller ej, og hvornår pop op-vinduet skal vises igen baseret på adfærdsmæssige indstillinger. MailerLite installerer ikke yderligere cookies. MailerLites privatlivspolitik er tilgængelig her. Du kan afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket i slutningen af hvert nyhedsbrev.

YouTube er en app, der giver dig mulighed for at afspille videoer på Livas websted. Når du klikker på en YouTube-video på Livas hjemmeside, installerer YouTube en cookie, der indsamler data om en brugers besøg på hjemmesiden, f.eks. hvilke videoer der er blevet set. YouTube indsamler data, der kan omfatte en besøgendes IP-adresse, tekniske oplysninger om brugerens enhed, det besøgte websted og søgninger på YouTube-webstedet. YouTubes privatlivspolitik kan findes her.

Hubspot leverer services til håndtering af kunderelationer til Liva. Hubspots cookies på Liva-webstedet indsamler psuedonomiserede data om et brugerbesøg for at skelne mellem mennesker og bots samt til marketing- og statistiske formål. Hubspots privatlivspolitik kan findes her.

 

Tilstedeværelse på sociale medier

Liva driver og vedligeholder visse online tilstedeværelse på sociale medier og platforme i den legitime interesse at lette funktionel kommunikation med kunder, interesserede parter og andre relevante interessenter.

For information om arten, omfanget og formålet med databehandlingen, den videre behandling af dataene og dine rettigheder og mulige indstillinger i denne henseende for at beskytte dit privatliv, se venligst det relevante sociale netværks databeskyttelses- og privatlivspolitikker. Liva har ingen kontrol over omfanget af de data, der indsamles af sociale netværk.

For at give dig den mest omfattende og tilgængelige forståelse af, hvordan dine data håndteres, bedes du se privatlivspolitikkerne for de sociale medieplatforme, der bruges af Liva:

Facebook – Privatlivspolitik

Linkedin – Privatlivspolitik

Youtube – Privatlivspolitik

Twitter – Privatlivspolitik

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at blive informeret om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger i Danmark og udlandet. Hvis du anmoder om det, kan du få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog begrænses af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og informere os om unøjagtighederne, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi være forpligtet til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil vi indsamlede dem, kan du anmode om, at de slettes. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser. Når du kontakter os med en anmodning om at få dine personoplysninger rettet eller slettet, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og implementerer i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at stoppe behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at få dine personoplysninger overført til en anden tjenesteudbyder

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indsamlet om dig fra tredjeparter baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler oplysninger om dig som led i en kontrakt, som du er part i, kan du også få dine oplysninger tilsendt. Du har også ret til at overføre dine personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger under visse betingelser. Hvis du anmoder om, at vi begrænser behandlingen af alle eller nogle af dine personoplysninger, kan dette resultere i, at vi ikke kan fortsætte med at levere tjenester til dig, da disse tjenester kan kræve behandling af personoplysninger, der er underlagt din anmodning om begrænsning. .

Du har ret til ikke at være underlagt en beslutning baseret på automatisk behandling

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på en sådan måde, at det resulterer i, at der træffes automatiserede beslutninger om dig, herunder profilering, og som har retsvirkninger for dig, eller som på lignende måde påvirker dig

 

Klager

Hvis du oplever forkert eller ulovlig databehandling hos Liva Healthcare, kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse:

Denmark – Datatilsynet. Du kan indgive din klage til Datatilsynet her.

United Kingdom – Information Commissioners Office (ICO). Du kan indsende din klage til ICO her.

Germany – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) beliggende på Holstenstraße 98, 24103 KielPostal. Du kan indsende din klage til ULD her.

 

Udøvelse af dine rettigheder

Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi søger at imødekomme dine ønsker om at bruge dine datarettigheder til adgang til dine data, til rettelse og sletning, indsigelse mod vores behandling og overførsel til en anden udbyder. Vi giver dig svar på din henvendelse hurtigst muligt. Brug vores kontaktoplysninger nedenfor, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.

Hvis du har spørgsmål vedrørende de data vi behandler, og den måde vi gør det på, eller vedrørende udøvelse af dine rettigheder som registreret, kan du kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Kontaktoplysninger

Liva Healthcare A/S – Danmark
Address: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K
CVR no.: 38 73 73 68
Telephone: +45 93 30 15 11
Email: support@livahealth.com
Website: livahealthcare.com

Liva Healthcare UK Ltd. – Storbritannien
Address: 125 Kingsway, London, WC2B 6NHH
Company Reg: 10717560
Telephone no .: +44 203 858 0767
Email: support-uk@livahealth.com
Website: livahealthcare.com

Liva Healthcare Deutschland GmBH – Tyskland
Address: 123 Stresemannstraße, 10963, Berlin
Company Reg: HRB 14985
UST ID Number: DE 37 422 51394
Telephone no .: +45 93 30 15 11
Email: support-de@livahealth.com
Website: livahealthcare.com

 

Ændringer i denne privatlivspolitik og/eller de kategorier af data, vi behandler

Vi kan ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden, og du opfordres til at gennemgå den ofte. Vi foreslår mindst hver gang, at du sender personlige oplysninger til os.

I det omfang der sker ændringer i de typer personoplysninger, som vi behandler om dig, eller den måde, vi behandler dine personoplysninger på, som kræver dit samtykke, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger.