Privacybeleid

Wij nemen gegevensbescherming serieus

Wij verwerken persoonsgegevens en hebben daarom dit privacybeleid aangenomen, dat u informeert hoe wij uw gegevens verwerken.
Om de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, beoordelen wij regelmatig het risico dat onze gegevensverwerking invloed zou kunnen hebben op uw mogelijkheden controle over uw gegevens te hebben.

Contactgegevens

Liva Healthcare zorgt ervoor dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving.

Contactpersoon: Liva Healthcare
Adres: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Kopenhagen K, Denemarken
CVR-nr.: 30539893
Telefoon: +45 7020 8822
E-mail: info@livahealthcare.com
Website: livahealthcare.com

Wij zorgen voor een eerlijke en transparante gegevensverwerking

Wanneer wij u vragen om uw persoonsgegevens met ons te delen, laten wij u weten welke gegevens wij verwerken en met welk doel. U ontvangt hierover informatie op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld.
Als wij gegevens over u verzamelen van een andere partij, zoals een leverancier, overheidsinstantie of zakenpartner, stellen wij u binnen 10 dagen na het verkrijgen van uw persoonsgegevens op de hoogte. Wij informeren u ook over de reden voor het verzamelen van de gegevens en de wettelijke basis die ons in staat stelt om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken dit soort gegevens over u

Wij gebruiken gegevens over u om onze dienstverlening te verbeteren en de kwaliteit van onze producten en diensten te waarborgen, alsook in ons contact met u. De gegevens die we gebruiken zijn onder andere:

– Contactgegevens
– Nummer burgerlijke registratie (BSN)
– Gevoelige gegevens
– Gegevens over interesses en gewoonten

In sommige gevallen moeten we uw gegevens vergelijken met gegevens die we van andere partijen ontvangen. Indien de vergelijking uw identiteit of informatie van persoonlijke of gevoelige aard zou kunnen onthullen, vragen wij uw toestemming voor deze verwerking. Voordat we gegevens vergelijken, beoordelen we of het risico bestaat dat dit een negatief effect heeft op uw privacybescherming. Als dit het geval is, informeren wij u over de verwerking en het doel ervan en vragen wij uw toestemming alvorens verder te gaan.

Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden

Wij verzamelen en bewaren uw gegevens voor specifieke doeleinden en andere legitieme zakelijke doeleinden. Dit gebeurt als het nodig is om:

– Aan uw verzoek om Liva te gebruiken te voldoen
– Onze producten en diensten te verbeteren
– Uw relatie met ons te beheren
– Onderzoek te doen

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor andere doeleinden dan het doel waarvoor ze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor onderzoek. In andere gevallen controleren we of het oorspronkelijke doel voor het verzamelen van uw gegevens compatibel is met het nieuwe doel.
Als uw gegevens in Liva worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, worden ze gebruikt op een geaggregeerd en gepseudonimiseerd (opgeschoond van persoonsgegevens) niveau. De onderzoekers kunnen u dus niet identificeren op basis van de gegevens van Liva.

Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens

Wij verwerken alleen gegevens over u die relevant en adequaat zijn voor de hierboven omschreven doeleinden. Het doel bepaalt welk type gegevens over u voor ons relevant is. Hetzelfde geldt voor de omvang van de persoonsgegevens die wij gebruiken.
Voordat we uw persoonsgegevens verwerken, kijken we of het mogelijk is om de hoeveelheid gegevens die over u zijn opgeslagen tot een minimum te beperken. We overwegen ook of sommige van de soorten gegevens die we gebruiken, kunnen worden gebruikt in een geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm. Wij kunnen dit doen als het geen nadelige invloed heeft op onze verplichtingen of op de diensten die wij u aanbieden

Wij verwerken alleen noodzakelijke persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de door ons vastgestelde doelen te bereiken. De wetgeving kan ook bepalen welke soorten gegevens moeten worden verzameld en opgeslagen voor onze bedrijfsvoering. Het soort en de omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken kan ook nodig zijn om een contract of andere wettelijke verplichting na te komen. Wij streven ernaar alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor elk van de door ons gedefinieerde doeleinden. Het is dan ook ingebed in onze IT-systemen dat we alleen de benodigde soorten gegevens verzamelen.

Juiste en actuele informatie

Wij controleren of de persoonsgegevens die wij over u verwerken correct en niet misleidend zijn. Aangezien onze service afhankelijk is van de juistheid en actualiteit van uw gegevens, vragen wij u om ons op de hoogte te stellen van eventuele relevante wijzigingen in uw gegevens. U kunt bovenstaande contactgegevens gebruiken om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Om de kwaliteit van uw gegevens te waarborgen, hebben we interne regels en procedures voor het controleren en bijwerken van uw persoonsgegevens.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verwerkt en opgeslagen of wanneer een wettelijke registratieplicht is verlopen.

Wij vragen uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij vragen uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden verwerken, tenzij wij een wettelijke basis hebben voor het verzamelen van dergelijke gegevens. Wij informeren u als een dergelijke basis bestaat en over ons legitieme belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming is vrijwillig en u kunt deze te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Als wij uw persoonsgegevens voor een ander dan het oorspronkelijk opgegeven doel moeten gebruiken, informeren wij u over het nieuwe doel en vragen wij uw toestemming voordat wij met de verwerking van uw gegevens beginnen. Als wij een andere wettelijke basis hebben voor de nieuwe vorm van verwerking, informeren wij u hierover. Gebruik de bovenstaande contactgegevens als u meer informatie wilt.

Wij maken uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming openbaar

Voordat wij uw persoonsgegevens aan zakenpartners of andere partijen openbaren, bijvoorbeeld voor gebruik bij onderzoek, zullen wij uw toestemming vragen en u informeren waarvoor uw gegevens zullen worden gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijke openbaarmaking. Als u Liva via een Deense gemeente gebruikt, krijgen we niet in alle gevallen content met betrekking tot het gebruik van uw gegevens voor onderzoek. Dat hangt af van de relevante wettelijke autoriteit. Wij vragen niet om uw toestemming als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te openbaren, bijvoorbeeld in verband met een melding aan een autoriteit. Wij geven uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming door aan andere landen.

Beveiliging

Wij beschermen uw persoonsgegevens en hebben interne regels voor informatiebeveiliging

We hebben interne regels voor informatiebeveiliging, die instructies en maatregelen bevatten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging, tegen ongeoorloofde openbaarmaking en ongeoorloofde toegang. Wij hebben procedures vastgesteld voor het verlenen van toegangsrechten aan onze medewerkers die gevoelige persoonsgegevens en gegevens die persoonlijke interesses en gewoontes identificeren, verwerken. Wij controleren hun toegang door middel van registratie en toezicht. We maken regelmatig back-ups van onze datasets om verlies van gegevens te voorkomen. We beschermen ook de vertrouwelijkheid en authenticiteit van uw gegevens door middel van encryptie in rust en in transit. Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele beveiligingsinbreuken die een groot risico voor u met zich meebrengen.

Gebruik van cookies

Cookies, doel en relevantie

We maken op de Liva-website gebruik van twee verschillende soorten cookies, noodzakelijke cookies en cookies van derden.

Noodzakelijke cookies geven de gebruiker de websitefunctionaliteit die hij wenst en Liva heeft hiervoor zijn toestemming niet nodig.

Cookies van derden worden gebruikt door externe apps of software om specifieke functies uit te voeren. Hiervoor is wel de toestemming van de gebruiker nodig. In dit verband maakt Liva gebruik van:

1. Google Analytics, een service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”) om het bezoekersverkeer op de website weer te geven. Aan de hand van de cookies van Google Analytics analyseert Liva hoe gebruikers de Liva-website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van cookies om individuele gebruikers te volgen en verzamelt daarnaast anoniem standaard internetinloginformatie en informatie over bezoekersgedrag (zoals IP-adres en geografische locatie, bezochte pagina’s, duur van het bezoek op de pagina´s). Deze informatie over uw gebruik van de website wordt doorgegeven aan Google en wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en statistieken over de website-activiteit samen te stellen voor het gebruik van backuptechnologie. We kunnen ook gebruikmaken van Google Analytics om advertenties over producten en diensten aan te bieden, afgestemd op uw interesses (inclusief voor ondernemingen die niet bij ons zijn aangesloten). Deze advertenties kunt u op andere websites zien. Dit proces helpt ons om de effectiviteit van onze marketinginspanningen te beheren en bij te houden. De volgende Google Analytics advertentiefuncties kunnen worden gebruikt:

– Remarketing met Google Analytics
– Google Display Netwerk Impression Report
– Google Analytics-rapporten over demografische en interessecategorieën
– Geïntegreerde diensten die Google Analytics nodig hebben voor het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden, met inbegrip van het verzamelen van gegevens via advertentiecookies en identifiers

Voor meer informatie over Google Analytics zie https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (deze link brengt u naar een website van derden.)

Informatie over hoe u zich kunt afmelden bij Google Analytics vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (deze link brengt u naar een website van derden.)

2. MailerLite, een e-mailmarketingservice om onze lijst met abonnees voor e-mailmarketing te beheren en e-mails naar onze abonnees te sturen. MailerLite installeert alleen een cookie om te volgen en te bepalen of bezoekers van de website de pop-up voor het abonnement op de nieuwsbrief hebben gezien of niet. Daarnaast wordt bepaald wanneer de pop-up weer verschijnt op basis van gedragsinstellingen. MailerLite zal geen andere cookies installeren. Het privacybeleid van MailerLite is te vinden op https://www.mailerlite.com/privacy-policy (deze link brengt u naar een website van derden). U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief.

3. YouTube, een app waarmee video’s afgespeeld kunnen worden op de Liva-website. Wanneer u klikt op een YouTube-video op de Liva-website, installeert YouTube een cookie die gegevens verzamelt over het bezoek van een gebruiker aan de website, zoals de video’s die zijn bekeken. YouTube verzamelt gegevens zoals het IP-adres van een bezoeker, technische informatie over de hardware van de bezoeker, de bezochte webpagina en gebruikte zoektermen op de YouTube-website. Het privacybeleid van YouTube vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk (deze link brengt u naar een website van derden).

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht om te weten welke gegevens wij over u verwerken, waar de gegevens vandaan komen en waarvoor wij de gegevens gebruiken. U kunt ook geïnformeerd worden hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en wie gegevens over u ontvangt als wij gegevens in Denemarken of in het buitenland openbaren. U kunt desgewenst geïnformeerd worden over de gegevens die wij over u verwerken. Dit recht van toegang kan echter worden beperkt met het oog op de privacy, handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten van anderen.

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u opslaan onjuist zijn, hebt u recht op correctie. Neem contact met ons op om te laten weten wat er niet klopt en hoe dit kan worden gewijzigd. In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt. Als u van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, kunt u verzoeken om ze te laten verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen als u denkt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die in strijd is met de wet of andere wettelijke verplichtingen. Wanneer u contact met ons opneemt met het verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, onderzoeken wij of aan de voorwaarden is voldaan en als dat het geval is wijzigen of verwijderen wij de gegevens zo snel mogelijk.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zorgen wij ervoor dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere dienstverlener

U hebt recht op de persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld en de gegevens die wij met uw toestemming bij andere partijen over u hebben verzameld. Als wij gegevens over u verwerken in het kader van een contract waarin u partij bent, kunt u uw gegevens ook ontvangen. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere dienstverlener. Als u gebruik wilt maken van uw recht op gegevensportabiliteit, ontvangt u uw persoonsgegevens van ons in een gangbaar formaat.

Klachten

Als u te maken krijgt met een onjuiste of onrechtmatige verwerking van gegevens bij Liva Healthcare, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. In Denemarken hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij Datatilsynet. U kunt uw klacht per brief of via hun webpagina versturen. Lees hier over de klachtenmogelijkheden.

In het Verenigd Koninkrijk hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij het UK Information Commissioners Office (ICO) als u niet tevreden bent met onze gegevensverwerking of met het resultaat van uw klacht aan ons. U kunt contact opnemen met ICO via hun website.

We reageren zo snel mogelijk op uw vragen

Wij zullen ernaar streven om elk verzoek van u om uw recht op toegang tot uw gegevens uit te oefenen, om gegevens te corrigeren of te verwijderen, om bezwaar te maken tegen onze verwerking of om gegevens over te dragen aan een andere aanbieder, in te willigen. We reageren zo snel mogelijk op uw vragen. Gebruik onze contactgegevens hierboven als u uw rechten wilt uitoefenen.