Personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor

Vi behandler personopplysninger, og har derfor vedtatt denne personvernerklæringen som forteller deg hvordan vi behandler opplysningene dine.

For å sikre best mulig beskyttelse av personopplysningene dine, vurderer vi regelmessig risikoen for at databehandlingen vår kan påvirke din evne til å ha kontroll over opplysningene dine.

Kontaktinformasjon

Liva Healthcare sikrer at data blir behandlet i overensstemmelse med gjeldende

Kontaktperson: Liva Healthcare
Adresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 Copenhagen K, Danmark
Foretaksnummer (CVR): 30539893
Telefon: +45 7020 8822
E-post: info@livahealthcare.com
Nettsted: livahealthcare.com

Vi sørger for rettferdig og gjennomsiktig databehandling

Når vi ber deg om å dele personopplysningene dine med oss, informerer vi deg om hvilke data vi behandler og for hvilke formål. Du vil motta informasjon om dette når personopplysningene dine innhentes.

Hvis vi innhenter data om deg fra en annen part, for eksempel en leverandør, statlig myndighet eller forretningspartner, varsler vi deg innen 10 dager etter at vi har innhentet personopplysningene dine. Vi informerer deg om årsaken til at vi innhenter dataene, og om det rettslige grunnlaget som gir oss tillatelse til å innhente personopplysningene dine.

Håndtering av personopplysninger

Vi bruker denne type data om deg

Vi bruker data om deg til å forbedre servicen vår og sikre kvaliteten på produktene og tjenestene våre, og i vår kontakt med deg. Dataene vi bruker inkluderer:

– Kontaktinformasjon
– Personnummer
– Sensitive opplysninger
– Data om interesser og vaner

I noen tilfeller må vi sammenligne dataene dine med data som vi mottar fra andre parter. Hvis sammenligningen kan avsløre identiteten din eller informasjon av personlig eller sensitiv art, ber vi om ditt samtykke til denne behandlingen. Før vi sammenligner data, vurderer vi om det er en risiko for at dette vil ha en negativ effekt på personvernet. Hvis dette er tilfellet, vil vi informere deg om behandlingen og formålet med denne, og be om samtykke fra deg før vi fortsetter.

Vi innhenter og lagrer personopplysningene dine for bestemte formål

Vi innhenter og lagrer personopplysningene dine for bestemte formål og andre legitime forretningsformål. Dette skjer når vi trenger å:

– Oppfylle din forespørsel om å bruke Liva
– Forbedre produktene og tjenestene våre
– Administrere ditt forhold til oss
– Forskning

Vi må kanskje bruke personopplysningene dine til andre formål enn det formålet som de ble innhentet for, dvs. til forskningsformål. I andre tilfeller kontrollerer vi om det opprinnelige formålet for innhenting av opplysninger er kompatibelt med det nye formålet.

Hvis dataene dine i Liva brukes til forskningsformål, blir de brukt på et aggregert og pseudonymisert (renset for personopplysninger) nivå. Forskerne kan derfor ikke identifisere deg ut fra dataene som er levert fra Liva.

Vi behandler bare relevante personopplysninger

Vi behandler bare opplysninger om deg som er relevante og tilstrekkelige for de formålene som er definert ovenfor. Formålet avgjør hvilken type data om deg som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene som vi bruker.

Før vi behandler personopplysningene dine, ser vi på om det er mulig å redusere datamengden som er lagret om deg. Vi kan også vurdere om noen av de datatypene vi benytter kan brukes i en anonymisert eller pseudonymisert form. Vi kan gjøre dette hvis det ikke påvirker forpliktelsene våre eller tjenestene vi tilbyr deg.

Vi behandler bare nødvendige personopplysninger

Vi innhenter, behandler og lagrer bare de personopplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre definerte formål. Lovgivningen kan også bestemme hvilke datatyper som må innhentes og lagres for forretningsvirksomheten vår. Typen og omfanget av personopplysninger som vi behandler, kan også være nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller annen juridisk forpliktelse. Vi tar sikte på å sikre at vi bare behandler personopplysninger som er nødvendige for hvert av våre definerte formål. Det er derfor forankret i IT-systemene våre at vi bare innhenter nødvendige datatyper.

Korrekt og oppdatert informasjon

Vi sjekker at personopplysningene vi behandler om deg er korrekte og ikke villedende. Siden servicen vår er avhengig av at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg om å informere oss om eventuelle relevante endringer i opplysningene dine. Du kan bruke kontaktinformasjonen ovenfor for å varsle oss om eventuelle endringer. For å sikre kvaliteten på opplysningene, har vi interne regler og faste rutiner for å kontrollere og oppdatere personopplysningene dine.

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble innhentet, behandlet og lagret for, eller når et juridisk krav om oppbevaringsperiode er utløpt.

Vi innhenter samtykke fra deg før vi behandler personopplysningene dine

Vi innhenter samtykke av deg før vi behandler personopplysningene dine for de formål som er skissert ovenfor, med mindre vi har et rettslig grunnlag for å innhente slike data. Vi informerer deg hvis et slikt grunnlag eksisterer, og om vår berettigede interesse i å behandle personopplysningene dine. Samtykket ditt er frivillig, og du kan trekke det tilbake når som helst ved å kontakte oss. Hvis vi trenger å bruke personopplysningene dine til andre formål enn det opprinnelig uttalte formålet, informerer vi deg om det nye formålet og ber om samtykke fra deg før vi begynner å behandle dataene dine. Hvis vi har et annet rettslig grunnlag for den nye formen for behandling, vil vi informere deg om dette. Bruk kontaktinformasjonen ovenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Vi vil ikke utlevere personopplysningene dine uten ditt samtykke

Før vi oppgir personopplysningene dine til forretningspartnere eller andre parter, for eksempel til bruk i forskning, vil vi innhente samtykke fra deg og informere deg om hva dataene skal brukes til. Du kan protestere mot denne typen utlevering når som helst. Hvis du bruker Liva gjennom en dansk kommune, vil vi ikke i alle tilfeller innhente innhold knyttet til å bruke dataene dine til forskning, det vil avhenge av den relevante lovhjemmelen. Vi ber ikke om samtykke fra deg hvis vi er rettslig forpliktet til å utlevere personopplysningene dine, for eksempel i forbindelse med rapportering til myndighetene. Vi vil ikke utlevere personopplysningene dine til andre land uten å innhente samtykke.

Sikkerhet

Vi beskytter personopplysningene dine og har interne regler om informasjonssikkerhet

Vi har interne regler om informasjonssikkerhet som inneholder instruksjoner og forholdsregler mot ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger og mot uautorisert tilgang. Vi har faste rutiner for tildeling av tilgangsrettigheter til de av medarbeiderne våre som behandler sensitive personopplysninger og data som identifiserer personlige interesser og vaner. Vi overvåker tilgangen deres gjennom loggføring og tilsyn. Vi sikkerhetskopierer datasettene våre regelmessig for å unngå tap av data. Vi beskytter også konfidensialiteten og autentisiteten til opplysningene dine ved hjelp av kryptering ved langtidslagring og for data som kommuniseres. Vi vil varsle deg om eventuelle sikkerhetsbrudd som resulterer i en høy risiko for deg så snart som mulig.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler, formål og relevans

Vi bruker to forskjellige typer informasjonskapsler på Livas nettsted: nødvendige informasjonskapsler og analytiske tredjeparts informasjonskapsler.

Nødvendige informasjonskapsler brukes til å levere den funksjonaliteten på nettstedet vårt som en bruker ber om, og Liva krever ikke samtykke fra brukeren til bruk av disse informasjonskapslene.

Tredjeparts informasjonskapsler brukes av eksterne applikasjoner eller programvare for å utføre bestemte funksjoner, og bruken av disse krever samtykke av brukeren. I denne forbindelsen benytter Liva:

1. Google Analytics, en tjeneste som analyserer nettrafikk, levert av Google Inc («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler som hjelper Liva å analysere hvordan brukerne bruker Livas nettsted. Google Analytics bruker informasjonskapsler til å spore individuelle brukere og også til å samle inn standard internett-logginformasjon og informasjon om besøkendes atferd anonymt (f.eks. IP-adresse og geografisk plassering, sider som er besøkt, hvor lang tid som ble brukt på sidene). Denne informasjonen om hvordan du bruker nettstedet sendes til Google og brukes til å vurdere bruken av nettstedet og sammenstille statistiske rapporter om aktiviteten på nettstedet slik at backup-teknologien kan bruke dem. Vi kan også bruke Google Analytics til å levere annonser om produkter og tjenester tilpasset etter interessene dine (også for selskaper som ikke er tilknyttet oss). Du kan se disse annonsene på andre nettsteder. Denne prosessen hjelper oss å administrere og spore effektiviteten av markedsføringstiltakene våre. Følgende av Google Analytics annonseringsfunksjoner kan brukes:

– Remarketing med Google Analytics
– Visningsrapportering for Google Displaynettverk (GDN)
– Google Analytics demografiske rapporter og interesserapporter
– Integrerte tjenester som krever Google Analytics for å innhente data for annonseringsformål, herunder innsamling av data via informasjonskapsler for annonsering og identifikatorer

Du finner mer informasjon om Google Analytics på https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (denne lenken tar deg til en tredjeparts nettsted.)

Du finner informasjon om hvordan du kan fravelge Google Analytics helt på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (denne lenken tar deg til en tredjeparts nettsted.)

2. MailerLite, en markedsføringstjeneste for e-post for å administrere abonnentlisten vår for e-postmarkedsføring og sende e-post til abonnentene våre. MailerLite vil installere en informasjonskapsel som utelukkende sporer og avgjør om brukere på nettstedet har sett sprett opp-vinduet om abonnement på nyhetsbrevet eller ikke, og når sprett opp-vinduet skal vises på nytt basert på atferdsinnstillinger. MailerLite installerer ingen ekstra informasjonskapsler. MailerLites personvernerklæring finner du på https://www.mailerlite.com/privacy-policy (denne lenken tar deg til en tredjeparts nettsted). Du kan melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingslenken som du finner nederst i alle nyhetsbrevene.

3. YouTube, et program som gjør det mulig å avspille videoer på Livas nettsted. Når en bruker klikker på en YouTube-video på Livas nettsted, vil YouTube installere en informasjonskapsel som samler inn data om brukerens besøk på nettstedet, for eksempel hvilke videoer vedkommende så på. YouTube samler inn data som kan inkludere en besøkendes IP-adresse, teknisk informasjon om brukerens enhet, nettsiden som ble besøkt og søkeord på YouTubes nettsted. YouTubes personvernerklæring finner du på https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk (denne lenken tar deg til en tredjeparts nettsted).

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine

Du har til enhver tid rett til å vite hvilke data vi behandler om deg, hvor dataene kommer fra og hva vi bruker dem til. Du kan også bli informert om hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine, og om hvem som mottar data om deg hvis vi utleverer data i Danmark eller i andre land. Du kan be oss om informasjon om dataene vi behandler om deg. Denne retten til tilgang kan imidlertid være begrenset av hensyn til andres personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener at personopplysninger vi lagrer om deg er uriktige, har du rett til å få dem rettet. Kontakt oss for å fortelle oss hva som er uriktig, og hvordan det kan endres. I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette personopplysningene dine. For eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du mener at opplysningene dine ikke lenger er nødvendige for formålet som vi innhentet dem for, kan du be om at de slettes. Du kan også kontakte oss hvis du tror at personopplysningene dine blir behandlet på en måte som bryter loven eller andre juridiske forpliktelser. Når du kontakter oss for å be om at personopplysningene dine blir rettet eller slettet, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og endrer eller sletter i så fall dataene så raskt som mulig.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine Hvis protesten er berettiget, sørger vi for å slutte å behandle personopplysningene dine.

Du har rett til å få personopplysningene dine overført til en annen tjenesteleverandør

Du har rett til å motta personopplysningene som du har gjort tilgjengelige for oss, og dataene vi har innhentet om deg fra andre parter med ditt samtykke. Hvis vi behandler data om deg som en del av en kontrakt der du er en part, kan du også motta dataene dine. Du har også rett til å overføre personopplysningene dine til en annen tjenesteleverandør. Hvis du ønsker å utøve din rett til dataportabilitet, vil du motta personopplysningene dine fra oss i et alminnelig anvendt format.

Klager

Hvis du opplever feilaktig eller ulovlig databehandling fra Liva Healthcare, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen ovenfor. I Danmark har du alltid rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Du kan sende klagen per brev eller via nettsiden deres. Les om klagemulighetene her.

I Storbritannia har du alltid rett til å sende inn en klage til UK Information Commissioners Office (ICO) hvis du ikke er fornøyd med databehandlingen vår eller med resultatet av klagen til oss. Du kan kontakte ICO gjennom deres nettside.

Vi svarer på spørsmålene dine så snart som mulig

Vi vil forsøke å imøtekomme enhver forespørsel fra deg om å utøve din rett til å få tilgang til dataene dine, til å korrigere eller slette data, protestere mot behandlingen vår eller overføre data til en annen leverandør. Vi svarer på spørsmålene dine så snart som mulig. Du kan bruke kontaktinformasjonen ovenfor hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine.