Integritetspolicy

Vi tar ditt personliga dataskydd på allvar

Vi behandlar personuppgifter och har därför antagit denna sekretesspolicy som beskriver hur vi behandlar dina uppgifter.

För att skydda dina personuppgifter så gott som möjligt, utvärderar vi kontinuerligt risknivån för att vår databehandling påverkar din förmåga att kontrollera dina data.

Kontaktinformation

Liva Healthcare är dataansvarig för behandling av dina personuppgifter och vi ser till att databehandling i sker i enlighet med lagstiftningen.

Kontaktperson: Liva Healthcare
Adress: Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 Köpenhamn K
CVR: 30539893
Telefonnummer: +45 70 20 88 22
Mail: info@livahealthcare.com
Webbplats: livahealthcare.com

Vi garanterar rättvis och transparent databehandling

När vi ber dig att lämna dina personuppgifter till oss, informerar vi dig om de uppgifter vi behandlar om dig och för vilket ändamål. Du kommer att få information om detta när vi samlar in dina personuppgifter.

Om vi samlar in data om dig från andra, till exempel leverantör, myndighet eller samarbetspartner, informerar vi dig om det inom 10 dagar efter att vi fått dina personuppgifter. Vi informerar också om syftet med insamlingen och den rättsliga grunden som tillåter oss att samla in dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi använder denna typ av personuppgifter om dig

Vi använder personuppgifter om dig för att göra vår service bättre och säkra kvaliteten i våra produkter, tjänster och i vår kontakt med dig. De personuppgifter vi använder omfattar:

- Kontaktuppgifter
- Personnummer
- Känsliga personuppgifter
- Data om intressen och vanor

I vissa fall måste vi jämföra dina personuppgifter med personuppgifter från andra aktörer. Om enheten kan avslöja din identitet och information av privat eller känslig natur kommer vi att be om ditt samtycke till behandlingen. Innan vi sammanställer personuppgifter bedömer vi om det finns risk för att behandlingen kommer att påverka din integritet negativt. Om så är fallet informerar vi dig om behandlingen och dess syfte och ber om ditt samtycke till fortsatt behandling.

Vi samlar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål

Vi samlar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål och andra legitima affärsändamål. Det händer när vi behöver:

- Slutförande av din begäran att använda Liva
- Förbättring av våra produkter och tjänster
- Administration av ditt förhållande med oss
- Forskning

Vi kan behöva använda dina personuppgifter för ett annat syfte än vad de samlades in för. Om du inte godkänner en sådan ny ansökan kommer vi att undersöka om det ursprungliga syftet med att samla dina data är kompatibelt med det nya syftet.

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter om dig som är relevanta och tillräckliga i förhållande till ovan angivna syften. Syftet är avgörande för vilken typ av personuppgifter som är relevant för oss. Detsamma gäller hur mycket data vi använder.

Innan vi behandlar dina personuppgifter undersöker vi om det är möjligt för oss att minimera mängden personuppgifter om dig. Vi undersöker också om några av de datatyper vi använder kan användas i anonym eller pseudonymiserad form. Det kan vi göra om det inte påverkar våra skyldigheter eller den tjänst eller service vi erbjuder dig.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter

Vi samlar, bearbetar och lagrar endast de personuppgifter som behövs för att uppfylla vårt avsedda syfte. Dessutom kan det enligt lag bestämmas vilken typ av data som krävs för att samla in och lagra för vår affärsverksamhet. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar kan också krävas för att uppfylla kontrakt eller annan laglig skyldighet. Vi vill se till att vi bara behandlar personuppgifter som är nödvändiga för vart och ett av våra specifika ändamål. Därför är det inbyggt i våra IT-system att endast datatyper samlas in.

Korrekt och uppdaterad information

Vi verifierar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Eftersom vår tjänst är beroende av att dina uppgifter är korrekta och aktuella, ber vi dig informera oss om relevanta ändringar av dina uppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att meddela oss om dina ändringar. För att säkerställa kvaliteten på dina uppgifter har vi antagit interna regler och etablerade rutiner för kontroll och uppdatering av dina personuppgifter.

Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre behövs

Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att samla, bearbeta och lagra dina data.

Vi kommer att be om att få ditt samtycke, innan vi behandlar dina personuppgifter

Vi erhåller ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften såvida vi inte har en rättslig grund för att erhålla dem. Vi informerar dig om en sådan grund och vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka det genom att kontakta oss. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett annat syfte än originalet, informerar vi dig om det nya syftet och begär ditt samtycke innan vi börjar databehandlingen. Om vi har en annan rättslig grund för den nya behandlingen kommer vi att informera dig om detta. Använd kontaktinformationen ovan för mer information.

Vi delar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke

Om vi skickar dina personuppgifter till samarbetspartners och aktörer, bl.a. till forskningsändamål, ber vi om ditt samtycke och informerar dig om vad dina uppgifter ska användas till. Du kan när som helst invända mot denna form av information. Vi ber inte om ditt samtycke om vi juridiskt är skyldiga att dela dina personuppgifter, till exempel som en del av rapporteringen till en myndighet. Vi skickar inte dina personuppgifter till tredjeländer utan att erhålla ditt samtycke.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler för informationssäkerhet

Vi har antagit interna regler för informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot att de förstörs, förloras eller ändras, från obehörig avslöjande och mot obehörig tillgång eller kunskap om dem. Vi har fastställda procedurer för att ge tillträdesrättigheter till de anställda som hanterar känsliga personuppgifter och data som avslöjar information om personliga intressen och vanor. Vi kontrollerar deras faktiska åtkomst genom loggning och övervakning. För att undvika dataförluster gör vi kontinuerligt back upp av våra dataupplysningar. Vi skyddar också sekretessen och autenciteten av dina uppgifter genom kryptering. I händelse av säkerhetsbrott som leder till hög risk för dig, kommer vi att meddela dig om säkerhetsbrottet så snart som möjligt.

Använd cookies

Cookies, syfte och relevans

Vi använder två olika typer av cookies på Livas webbplats, nämligen nödvändiga cookies och tredjeparts-analyscookies.

Nödvändiga cookies används för att tillhandahålla den funktionalitet på vår webbplats som en användare begär och Liva behöver inte användarens samtycke för att använda dessa cookies.

Tredjeparts-cookies används av externa tillämpningar eller program för att utföra speciella funktioner och för dessa behövs användarens samtycke. I detta avseende använder Liva:

1. Google Analytics, en webbtrafikanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). Google Analytics-cookies hjälper Liva att analysera hur användare använder Livas webbplats. Google Analytics använder cookies för att spåra enskilda användare och samlar även anonymt in internet-standardlogginformation och information om besökares beteende (t.ex. IP-adress och geografiskt läge, besökta sidor, tid som tillbringas på sidor). Denna information om din användning av webbplatsen överförs till Google och används för att utvärdera användningen av webbplatsen och sammanställa statistiska rapporter om aktiviteter på webbplatsen för användning av backupteknologi. Vi kan också använda Google Analytics för att tillhandahålla annonser om produkter och tjänster som är skräddarsydda efter dina intressen (däribland för företag som inte har anknytning till oss). Dessa annonser kan förekomma på andra webbplatser. Denna process hjälper oss att hantera och spåra hur effektiv vår marknadsföring är. Följande av Google Analytics annonsfunktioner kan användas:

– Remarketing med Google Analytics
– Rapportering av exponeringar i Googles Display-nätverk
– Google Analytics demografi- och intresserapporter
– Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data i reklamsyfte, bland annat insamling av data via annonscookies och identifierare

För mer information om Google Analytics, se https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (den här länken tar dig till en tredje parts webbplats.)

För information om hur man väljer bort Google Analytics helt, se https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (den här länken tar dig till en tredje parts webbplats.)

2. MailerLite, en e-postmarknadsföringstjänst för att hantera vår prenumerationslista för e-postmarknadsföring och för att skicka e-post till våra prenumeranter. MailerLite installerar en cookie endast för att spåra och fastställa om webbplatsens besökare har sett popupen om prenumeration på nyhetsbrevet eller inte, och när man ska visa popupen igen baserat på beteendeinställningar. MailerLite installerar inga ytterligare cookies. MailerLites sekretesspolicy finns på https://www.mailerlite.com/privacy-policy (den här länken tar dig till en tredje parts webbplats). Du kan avbeställa vårt nyhetsbrev genom att klicka på avbeställningslänken som finns längst ner i varje nyhetsbrev.

3. YouTube, en applikation som gör det möjligt att spela upp videoklipp på Livas webbplats. Genom att klicka på en YouTube-video på Livas webbplats installerar Youtube en cookie som samlar in data om en användares besök på webbplatsen, till exempel vilka videoklipp som har setts. YouTube samlar in data som kan omfatta en besökares IP-adress, teknisk information om användarnas enhet, besökta webbsidor och sökvillkor på YouTube-webbplatsen. YouTubes sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk (den här länken tar dig till en tredje parts webbplats).

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi tillämpar dem på. Du kan också ta reda på hur länge vi behåller dina personuppgifter och vem som tar emot data om dig, i den utsträckning vi skickar data i Sverige och utomlands. Om du begär det, kan du få insikt i de data vi behandlar om dig. Utsikten kan dock begränsas till skydd för andras privatliv, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade

Om du tror att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att rätta till dem. Du måste kontakta oss och ange vad felaktigheterna är och hur de kan åtgärdas. I vissa fall kommer vi att vara skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke. Om du tror att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte vi fått dem, kan du begära att de tas bort. Du kan också kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra lagliga skyldigheter. När du adresserar en begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter, undersöker vi om villkoren är uppfyllda och gör i så fall ändringar eller raderingar så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om din invändning är berättigad upphör vi att behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan tjänsteleverantör

Du har rätt att få de personuppgifter du har gjort tillgängliga för oss och de vi har erhållit från dig med andra aktörer baserat på ditt samtycke. Om vi behandlar data om dig som en del av ett kontrakt, där du ingår, kan du även få dina uppgifter skickade till dig. Du har också rätt att överföra dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Om du vill använda din rätt till dataöverförbarhet får du dina personuppgifter från oss i ett vanligt använt format.

Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt

Vi försöker att uppfylla dina önskemål om att använda dina datarättigheter för att komma åt dina uppgifter, att korrigera och ta bort, invändning mot vår behandling och överföring till en annan leverantör. Vi kommer att svara dig så snart som möjligt. Använd vår kontaktinformation ovan för, om du önskar att använda dina rättigheter.