Digital helse-coaching utformet for privat sektor

Avanserte digitale helseprogrammer med påvist risikoreduksjon

Dynamiske helseprogrammerFor sykdomshåndtering i privat sektor

The Liva digital behaviour change programmes
consist of personal coaching, group-based interventions, tailored health plans, goal tracking and self-monitoring (manual or device integration), fixed evidence-based curriculums personalised to support people at risk of, or living with, chronic conditions

Prediabetes

Les mer

Prediabetes

Utbredelsen av prediabetes øker over hele verden, og eksperter har anslått at mer enn 470 millioner mennesker vil ha prediabetes innen 2030.

 

Ved å bruke vårt evidensbaserte program for pasienter med prediabetes, oppnådde 65 % av pasientene reduserte HbA1c-nivåer, og 40 % ble tilbakeført til ikke-diabetisk tilstand etter seks måneder.

Fedme

Les mer

Fedme

Verdensomspennende er 39 % av voksne over 18 år overvektige, og 13 % er ekstremt overvektige. Dette tallet øker og er betydelig høyere i mange geografiske områder. Den økte risikoen for livsstilssykdom er direkte sammenhengende.

 

 Det evidensbaserte Liva-programmet som retter seg mot overvekt, har hjulpet mer enn 6 000 mennesker med vekttap, og betydelig redusert risikoen for livsstilssykdommer. Gjennomsnittlig vekttap er 6 kg etter 12 måneder

diabetes

Les mer

Diabetes

I følge WHO er den globale forekomsten av diabetes blant voksne over 18 år 8,5 %. Globale kostnader for diabetes er 825 milliarder dollar i året.

 

Etter seks måneder på Liva-programmet reduserer 85 % av pasienter med diabetes type 2 sine HbA1c-nivåer, 35 % er ikke lenger diabetiske og den økonomiske besparelsen for samfunnet er enorm.

Hjertesykdom

Les mer

Hjertesykdom

Hjertesykdommer, også kjent som hjerte- og karsykdommer (CVD), er en av de viktigste dødsårsakene på verdensbasis.

 

Det evidensbaserte Liva-programmet rettet mot hjertesykdom, er spesielt utformet for å målrette risikofaktorene forbundet med denne kroniske tilstanden.

 

Liva har allerede utviklet en betydelig portefølje av pasienter som har minimert risikoen for å utvikle hjertesykdom i fremtiden, en portefølje som vokser daglig.

Plattformer

 • Ekte menneskelige forhold, skalert av teknologi

  Gjør helse-coaching-programmene dine skalerbare gjennom vår digitale helse-coaching-teknologi

 • Pasient om bord

  La pasientene velge egne helsecoacher for å oppnå bedre og mer bærekraftig engasjement

 • Pasient-app

  Live videoøkter, personlige livsstilsplaner, daglig sporing og overvåking, progresjon på mål, personlig statistikk og løpende coaching og motivasjon

 • Pasient-app

  Avtaler og forpliktelser, bilder av mat, daglige varsler, lokalsamfunn med andre pasienter, gruppesamtaler og medisinsk sporing

 • Coach-instrumentbordet

  Pasientstyringssystem inkludert pasientprogresjon og oversikt, og smart bruk av innhold og læreplaner

 • Coach-instrumentbordet

  Detaljerte data og overholdelse av pasientoversikt, tekst- og videocoaching, oppretting av personlige livsstilsplaner og tilgang til pasientstatistikk

 • Coach-instrumentbordet

  Gruppetrening, individuell planlegging, personlige avtaler og journalnotater

 • Populasjonsstatistikk

  Følg resultatene fra den virkelige verden og i sanntid, effektivitet og antall pasienter

 • Integrert med EHR

  Med Livas API kan brukerdataene integreres i lokale EHR-systemer for å tillate datatilgang

Livas programløsningVi tilbyr både teknologi og helsepersonell

Vi driver frem resultater Våre resultater

500

opptil 500 pasienter behandles årlig per helsearbeider

20950

NOK spares årlig per diabetiker

40%

av prediabetikere er reversert etter seks måneder

Evidensbasertlivsstilsintervensjon

Liva-programmene er basert på publiserte og veldokumenterte data, bevis og resultater

 • 2017

  Effekt av en intensiv livsstilsintervensjon på glykemisk kontroll hos pasienter med type 2-diabetes

  JAMA RCT study
  2017

  Effekt av en intensiv livsstilsintervensjon på glykemisk kontroll hos pasienter med type 2-diabetes

  JAMA

  Studien viste at diabetes type 2 kan drives tilbake gjennom livsstilsendring. 73,5 % av deltakerne i intervensjonsgruppen klarte å redusere sitt medikamentforbruk og 56,4 % sluttet med medisiner. Fra basislinjen til 12-måneders oppfølging endret gjennomsnittlig HbA1c-nivå seg fra 6,65 % til 6,34 % i intervensjonsgruppen.

 • 2011

  Vedvarende vekttap i løpet av 20 måneder ved bruk av et personlig interaktivt internettbasert kostholdsprogram i en normal praksisramme

  International Journal on Advances and Life Sciences A Peer Reviewed Study
  2011

  Vedvarende vekttap i løpet av 20 måneder ved bruk av et personlig interaktivt internettbasert kostholdsprogram i en normal praksisramme

  International Journal on Advances and Life Sciences

  Studien viste et gjennomsnittlig vekttap på 7,0 kg etter 20 måneder, som et resultat av konsultasjoner på nettet med en klinisk kostholdsekspert etter henvisning fra fastlege.

   

 • 2017

  Nettbasert vekttap-intervensjon for menn med diabetes type 2: Pilotprosjekt med randomisert kontrollert prøve

  JMIR Diabetes RCT trial
  2017

  Nettbasert vekttap-intervensjon for menn med diabetes type 2: Pilotprosjekt med randomisert kontrollert prøve

  JMIR Diabetes

  Et vekttap på 5,4 kg for menn med diabetes type 2 ble observert etter 12 måneder ved nettbasert vekttap-intervensjon.

 • 2018

  Drivere for vellykket langsiktig livsstilsendring, e-helses rolle: en kvalitativ intervjustudie

  BMJ Open Prospective pilot study
  2018

  Drivere for vellykket langsiktig livsstilsendring, e-helses rolle: en kvalitativ intervjustudie

  BMJ Open

  Liva-løsningen ble testet i en prospektiv pilotstudie med sikte på å identifisere drivere av betydning for langsiktige personlige livsstilsendringer. Den viktigste driveren i langvarig vekttap var et sterkt forhold til helsepersonell.   

Vår misjon

Helsepersonellet bak Liva

I Livas Full-programløsning tilbyr vi et sterkt team av høyt utdannet og dyktig helsepersonell som er spesielt utvalgt for å ta seg av pasientgruppen din. Vårt helseteam inkluderer fysioterapeuter, kliniske kostholdseksperter, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere, personlige trenere osv. 

Be om en demonstrasjon i dag